Home

De winglet aan uw vleugel

Een winglet is een Nederlandse creatie. Het is de opstaande rand aan het uiteinde van een vleugel. Deze opstaande rand zorgt ervoor dat het vliegtuig minder wervelingen heeft aan het eind van de vleugel en daardoor meer draagkracht. Hierdoor is het vliegtuig kosten-efficiënter en beter in balans.

OsisO is creatief in communicatie. En daarom graag ‘de winglet aan úw vleugel’.

“Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is physics”
Albert Einstein

Mijn naam is Frank Osinga. Mijn bedrijf noem ik OsisO. De bovenstaande quote van Einstein inspireert: ‘Alles is energie’. Want als alles energie is, zijn emoties dat ook. Of gedachten, beelden en woorden. 

Energie kun je zien als een frequentie of vibratie. Aan mij de taak om de juiste snaar te raken en deze vibratie te vertalen naar copy, art en campagnes. Dit uit zich in strategische sessies en creatieve concepten, het fundament voor campagnes. Vaak bestaat dit uit een positionerende slogan en een beeldende metafoor. En dat werk ik daarna uit naar teksten. Met woorden die je raken. Want als het je raakt, dan gebeurt er iets. 

Ook raak ik ook andere dingen aan in het strategische of creatieve proces. Zoals het verzorgen van workshops, het ontwikkelen van een huisstijl, het opzetten en uitwerken van een powerpointpresentatie of het maken van een bedrijfsfilm of animatie. Soms alleen, maar meestal -en het liefst- samen met gelijkgestemden, met ieder hun eigen kracht. Wil je dat ik een strategische sessie begeleid of een campagne ook verder uitwerk en produceer? Prima. Kan ik ook. Jaren ervaring in opgedaan. 

“Proof of the pudding, is in the eating”. 


Ga naar ‘Werk‘ voor de portfolio
of naar ‘Team’ voor het Team rondom OsisO.